Informació Tècnica

TERRENY

Situat a l'est del municipi de Tiana, el mapa de La Virreina es troba dins del Parc de la Serralada de Marina. Es tracta d’una zona típica del litoral mediterrà a 200 metres sobre el nivell del mar.

El terreny combina zones de bosc net amb detall de relleu, zones obertes, zones semiobertes rústiques amb sotabosc, molts elements rocosos i una petita zona urbana. Els desnivells son de moderats a forts.

MAPA


Realitzat per Benet Totusaus ( l'agost del 2011 ) segons estàndards ISOM 2000 i actualitzat el gener del 2015.

Escala: 1:7500

Equidistància: 5 metres

Observacions:


-  El 95% dels monticles (simbol ISOM 112) representen roques que no afloren totalment del terra.
   La resta son monticles de terra.
- Al mapa no hi figuren les línies elèctriques.
- Els verds3 son majoritàriament impassables i els ratllats dobles molt lents de travessar.


TRAÇATS

Cursa de Mitja Distància.

Traçats realitzats per en Lluís Ferrer.

Notes del traçador:


Degut a les característiques  del terreny, estem davant d’uns traçats bastant exigents tan física com tècnicament. Tenim pocs quilòmetres quadrats de mapa però en ells s’ha intentat que l’orientador hagi d’aplicar diferents tècniques amb disciplina i rigor. No hi haurà moments de relaxació ja que o bé el terreny o bé el mapa ens demanarà atenció constant i fins el final.

Es recomana córrer amb calçat de tacs/claus i vigilar amb les zones pedregoses i les zones de branques.

Cal  comprovar el codi de cada control ja que n’hi ha molts i de molt junts.
En les categories petites, el desnivell vindrà bastant de cop i al començament de la cursa.

Esperem que gaudiu.


Distàncies i Desnivells: